Tack för ditt stöd till Ukrainas folk!

De senaste gåvor som samlats in går till en svensk ambulans som våra ukrainska vänner vädjat om. Först ska den utrustas ordentligt. Därefter kör vi ner den genom Europa. När ambulansen tas i bruk, på plats i krigets Ukraina, kan du ärligt säga att du är med och räddar liv genom din gåva.

Så har vi hjälpt krigets offer hittills:

Redan under krigets första dagar tog vi emot flyktingar vid Ukrainas gräns. Vi har väglett flyktingfamiljer till vårt härbärge i Kärrsjö och tagit hand om flyktingbarn med funktionsnedsättning i Rumänien.
Dessutom kör vi hjälpsändningar till Ukraina med mat, kläder och läkemedel och mycket mer.
På så vis har vi nått ut med livräddande medicin till Tjernobylbarn i krigszonen.