Stå inte hjälplös och se på!

När jorden bävar. När svälten hotar. När kriget rasar. Genom att bli krisfadder stödjer du vårt arbete där det bäst behövs, när det bäst behövs.
OBS: Vid nästa steg kommer du skickas vidare till vår medgivandeblankett för autogiro.